Årets Nybyggare 2017

H.M. Konung Carl XVI Gustaf delade i oktober 2017 ut Stiftelsen IFS utmärkelse Årets Nybyggare 2017. Mottagare av priset var Mohamad Godeh, Nablus Mejerier AB.

Årets Nybyggare, Motivering
– Mohamad Godeh , Nablus Mejerier AB.
Ett hundraårigt familjerecept och en längtan efter hemlandets mat lade grunden till Nablus Mejerier AB. Hantverkstraditionen från Nablus, staden i Palestina som är berömd för sin lokala ostindustri och med mjölk från skånska bönder har han skapat produkter som förutom i Sverige även säljs i såväl Danmark som Tyskland.
Som den enda producenten i Nordeuropa och leverantörssamarbeten med Sveriges största livsmedelshandlare har företaget stora förutsättningar att bli mycket framgångsrikt.
Mohamed Godeh erhåller priset Årets Nybyggare för att han på ett modernt sätt lyckats förädla hantverkstraditioner från sitt gamla land med lokala svenska leverantörer och skapat en verksamhet som förutom att engagera stora delar av familjen även skapat arbetstillfällen för sina f.d. landsmän.