Jämtlands län Årets Nybyggare 2016

Vinnaren av Årets Nybyggare 2016 i Jämtlands län blev Asho Gutale.

MED MOTIVERINGEN: Asho Gutale har på kort tid och med begränsade medel skapat en plats i Östersund, där människor från olika delar av världen kan täcka sina behov av livsmedel, kläder och banktjänster för utlandsbetalningar. Trots att det var svårt att få andra på sin sida och se potentialen, fortsatte hon med att bygga upp verksamheten med en stark egen övertygelse. Idag är den välkända affären vid Stortorget i Östersund en mötesplats som uppskattas av många. Ashos företag underlättar för nysvenskar att hitta en plats i samhället och gör det lite enklare att landa i sina nya liv. Tar man en titt i hennes butik förstår man även bättre hur det nya mångkulturella Sverige formas just nu.
Pristagaren är en varmhjärtat, glad och optimistisk person som aktivt också inspirerar andra att följa sin dröm.

För mer information kring Årets Nybyggare Jämtland, kontakta Sven Brückmann affärsrådgivare IFS, Almi Företagspartner Mitt AB, 063-57 11 13. http://aretsnybyggare.se/
För information om Almi Företagspartner, kontakta VD Eva Högdahl, 070-576 77 22

Kontakt vinnare: Asho Gutale, telefon 073-495 75 80
Om Årets Nybyggare
Går till en person med utländsk bakgrund som bott i Sverige under en längre tid och som genom hårt arbete har lyckats skapa ett tillväxtföretag, som står för nytänkande i sin bransch. Priset ska förutom att lyfta fram företagsamma individer med invandrarbakgrund även försöka bryta den stereotypa bild, som många har om invandrare och deras företag. Med priset vill Stiftelsen IFS stimulera andra att se företagande som reellt integrationsverktyg. Ett steg i den riktningen är priset Årets Nybyggare där Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf är beskyddare. Priset delas ut varje år och ska ses som ett sätt att skapa förebilder och visa på goda exempel bland personer med utländsk bakgrund. Priset ska inspirera och visa att det, i Sverige, går att vara en framgångsrik företagare med utländsk bakgrund. Priset delas ut i samarbete med SEB.