Nationell nomineringskommitté

Den Nationella nomineringskommittén för H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare består av nyckelpersoner inom svenskt näringsliv och företagare som tidigare har vunnit utmärkelsen.

Ordförande 

Björn Eriksson  f.d. landshövding  Östergötlands län

Ledamöter

DirektörGustav Douglas, Latour

Gustav Douglas
ordf. Latour

Direktör Gunvor Engströmf.d. landshövding Blekinge län

Gunvor Engström
f.d. landshövding Blekinge län

Direktör Salvatore GrimaldiGrimaldi Industrier

Salvatore Grimaldi
ordf. Grimaldi Industrier

Direktör Ali Karimi Pars Gruppen

Ali Karimi
ordf. Pars Gruppen

Koncernchef Göran Lundwall, ALMI

Göran Lundwall
Vd ALMI Företagspartner

Direktör Björn Rosengren Kinnevik

Björn Rosengren f.d. Näringsminister, landshövding  Norrbottens län

Direktör Mats TorstendahlSEB

Mats Torstendahl
vVd SEB

Direktör Ayad Al Saffari, Ur & Penn

Ayad Al Saffari
ordf. Ur & Penn

Azita Shariati Sodexo Norden

Azita Shariati
Vd Sodexo Norden

Lena Olving, Mycronic AB

Lena Olving
Vd Mycronic AB

Nomineringskommitténs ständige sekr. Direktör Rafael Bermejo

Nomineringskommitténs ständige sekr.
Rafael Bermejo Direktör, ordf. Stiftelsen IFS