Nationella nomineringskommittén

Den nationella nomineringskommittén för Hans Majestät Kung Carl XVI Gustafs pris till Årets Nybyggare är;

Ordförande i Nomineringskommitten

Björn Eriksson f.d. landshövding

                                                                      Ledamöter:

DirektörGustav Douglas, Latour

Gustav Douglas
Latour

Direktör Gunvor Engströmf.d. landshövding Blekinge län

Gunvor Engström
f.d. landshövding Blekinge län

Direktör Salvatore GrimaldiGrimaldi Industrier

Salvatore Grimaldi
Grimaldi Industrier

Direktör Ali Karimi Pars Gruppen

Ali Karimi
Pars Gruppen

Koncernchef Göran Lundwall, ALMI

Göran Lundwall
ALMI Företagspartner

Direktör Björn Rosengren Kinnevik

Björn Rosengren
Kinnevik

Direktör Mats TorstendahlSEB

Mats Torstendahl
SEB

Direktör Ayad Al Saffari, Ur & Penn

Ayad Al Saffari
Ur & Penn

Azita Shariati Sodexo Norden

Azita Shariati
Sodexo Norden

Lena Olving, Mycronic AB

Lena Olving
Mycronic AB

Nomineringskommitténs ständige sekr. Direktör Rafael Bermejo

Nomineringskommitténs ständige sekr.
Direktör Rafael Bermejo