Nominera

H.M. Konung Carl VXI Gustafs pris Årets Nybyggare 2018 

Du kan anmäla dig själv eller någon annan företagare med utländsk bakgrund  till H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare och utmärkelserna Årets Pionjär respektive Årets Unga Pionjär. Inför den nationella finalen på Stockholms Slott har Sverige delats in i sex regioner. Oberoende regionala nomineringskommittéer utser, för varje kategori, regionens främsta företagare med utländsk bakgrund. Dessa går vidare till den nationella finalen där priset delas ut av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Nomineringen är öppen till den 30 juni 2018.

Läs mer om priset här