Om priset

H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare

Stiftelsen IFS arrangerar årligen H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare. Syftet är att hylla och synliggöra företagare med utländsk bakgrund och att öka intresset för entreprenörskap. Priset ska visa på goda förebilder och inspirera morgondagens entreprenörer med utländsk bakgrund.

Priset instiftades 1999 för att premiera vår tids Nybyggare. H.M. Konung Carl XVI Gustaf är beskyddare av priset som efter regionala nomineringar delas ut nationellt i oktober/november. Den nationella finalen arrangeras på Stockholms Slott med H.M. Konung Carl XVI Gustaf som prisutdelare.

Under åren har Stiftelsen IFS haft förmånen att stödja många framgångsrika företagare med utländsk bakgrund. Skapat och medverkat i nätverk för att förbättra förutsättningar för företagande. Det har lett till kunskaper och djupa insikter om utmaningar och möjligheter för dessa företagare som grupp, oavsett bransch och bakgrund. Priset ska inspirera och visa hur entreprenörer med utländsk bakgrund framgångsrikt har lyckats med sitt företagande i Sverige.

 

Kategorier

Årets Nybyggare 

Priset delas ut till en företagare med utländska bakgrund som nyligen har kommit till Sverige och startat ett eget företag som varit aktivt i minst 2 år. Entreprenören bedöms utifrån sex kriterier.

Årets Pionjär

Utmärkelsen delas ut till en företagare med utländsk bakgrund som är majoritetsägare och som har varit aktiv i minst 5 år. Företaget ska kunna påvisa en kontinuerlig tillväxt och ha verksamhet över hela landet och/eller internationellt. Entreprenören bedöms utifrån sex kriterier.

Årets Unga Pionjär

Utmärkelsen delas ut till en entreprenör som har startat ett företag med en framgångsrik affärsidé. Max 30 år gammal med minst en förälder med utländsk bakgrund.

Regionalt nominerade till Årets Nybyggare, Årets Pionjär, Årets Unga Pionjär

Inför den nationella finalen har Sverige delats in i sex regioner. Oberoende regionala nomineringskommittéer utser, för varje kategori, regionens främsta företagare med utländsk bakgrund. Dessa går vidare till den nationella finalen på Stockholms Slott.

 

Kriterier

Entreprenörsanda, Ekonomisk utveckling, Strategisk inriktning, Inverkan på omvärlden, Personligt inflytande, Innovation.

 

Process 

1 Februari

Nomineringsperioden för H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare öppnar. Vem som helst kan nominera företagare med utländsk bakgrund, kandidater till utmärkelsen. Nominering görs via webbsidan, här.

1 september

Nomineringsperioden för H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare stänger.

1 – 15 september

Nationell urvalsprocessen. En av Stiftelsen IFS utsedd arbetsgrupp väljer ut företagare bland alla inkomna nomineringar från hela landet. Valda kandidater tillsänds de sex Regionala nomineringskommittéerna. Kommittéerna intervjuar nominerade företagare.

1 – 5 oktober

Regionfinaler. Genom röstning utses tre företagare – en för varje kategori Årets Nybyggare, Årets Pionjär och Årets Unga Pionjär –  vid respektive Regionfinal. De företagare med utländsk bakgrund som vinner i regionen nomineras till den nationella finalen.

5 oktober

Alla nominerade finalister från regionerna bjuds in till Stockholm 7 – 10 dagar innan prisutdelningen för att presentera sitt företagande för den Nationella nomineringskommittén.

Oktober – November

Nationell final och prisutdelning. Den nationella finalen arrangeras på Stockholms Slott med H.M. Konung Carl XVI Gustafs som prisutdelare. Den Nationella nomineringskommittén är på plats och nominerade företagare med utländsk bakgrund berättar om sina verksamheter. Vid ceremonin hyllas företagarna och vinnaren av H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare utses. I samband med den nationella finalen utses också vinnare av utmärkelsen Årets Pionjär och Årets Unga Pionjär.