Årets Nybyggare och Årets Pionjärer 2019 – Sveriges främsta företagare med utländsk bakgrund

Idag måndag 4 november avgjordes finalen av ”Årets Nybyggare”. Ahmed Ablah från Halmstad, Susanne Najafi från Stockholm och Noel Abdayem från Sundbyberg fick ta emot priser från H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Stiftelsen IFS arrangerar årligen H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare. Syftet är att hylla och synliggöra företagare med utländsk bakgrund och att öka intresset för entreprenörskap. Priset ska visa på goda förebilder och inspirera morgondagens entreprenörer med utländsk bakgrund.

De entreprenörer som hade chans att vinna priser i finalen har tidigare prisats i sina respektive regioner: Syd, Norr, Väst och Stockholm. Och priser ut i tre kategorier.

Årets Nystart, delas ut till en företagare med utländsk bakgrund som efter en kort tid i Sverige har startat ett företag med begränsade resurser. Årets Pionjär delas ut till en företagare med utländsk bakgrund som har grundat, utvecklat och drivit ett företag under minst 5 år. Årets Unga Pionjär delas ut till en entreprenör, max 30 år gammal, som har startat ett företag med en framgångsrik affärsidé. Dessutom delades ett hederspris ut vilket bara skett två gånger tidigare.
Prisutdelningen ägde rum på Stockholms Slott. Vinnarna i Sverige utses av en extern oberoende nomineringskommitté ledda av ordförande Björn Eriksson (f.d Landshövding Östergötlands län). Journalister kan få hjälp med kontaktuppgifter till deltagare och högupplösta bilder från prisutdelningen.

Pristagare och motivering

Årets Nystart – Ahmed Ablah, Halmstad stenhuggeri AB

”Ahmed har med stor drivkraft i olika yrkesalternativ hittat tillbaka till sitt ursprungliga yrke som stenhuggare och utvecklat ett unikt bolag i skärningspunkten mellan tradition, konstnärskap, hantverk och effektivisering”

Årets Pionjär – Susanne Najafi, BackingMinds Invest AB

”Susanne Najafi för både en inspirerande personlig resa och en dokumenterad framgångsrik entreprenörskarriär som lett fram till skapandet av BackingMinds, ett riskkapitalbolag med en tydlig egen nisch och internationella ambitioner, där hållbarhet är en integrerad del och där flera unga lovande redan företag finns i portföljen”

Årets Unga Pionjär – Noel Abdayem, The Humble Co. AB

”Noel Abdayem har med visionärt och uthålligt entreprenörsarbete skapat ett internationellt snabbväxande och lönsamt företag inom munhälsa, en bransch präglad av hård konkurrens från de stora konsumentbolagen. The Humble Co bidrar med både sina produkter och sitt samhällsengagemang till hälsosammare och hållbara samhällen runt om i världen”

Hederspris – Sam Manaberi, Trine AB

”Sam Manaberi har medverkat till att 2,3 miljoner människor har erhållit elektricitet och sparat 111 K ton Co2. Detta har skett genom Trines unika investeringsplattform som genom 10 k investerare förmedlat 27 M Euro till solenergisatsningar i utvecklingsländer. Sedan starten 2015 har Sam på remarkabelt vis spridit svenska värderingar, svenskt entreprenörskap och hållbarhet internationellt.”

För mer information:
Rafael Bermejo, ordförande Stiftelsen IFS
0706-399121
rafael.bermejo@ifs.a.se

Fabian Bengtsson, presskontakt
0704-597212
fabian@beckmanmedia.se