Året Pionjär 2019

Årets Pionjär – Susanne Najafi, BackingMinds Invest AB

”Susanne Najafi för både en inspirerande personlig resa och en dokumenterad framgångsrik entreprenörskarriär som lett fram till skapandet av BackingMinds, ett riskkapitalbolag med en tydlig egen nisch och internationella ambitioner, där hållbarhet är en integrerad del och där flera unga lovande redan företag finns i portföljen”