Årets Nybyggare och Årets Pionjär 2017

Pressmeddelande 2017-10-26

H.M. Konung Carl XVI Gustaf delade idag ut Stiftelsen IFS utmärkelse Årets Nybyggare 2017. Mottagare av priset var Mohamad Godeh, Nablus Mejerier AB, och Hamdija Jusufagic, System Verification AB

Pristagarna erhöll utmärkelsen för sina bedrifter som företagare och ledare. Båda har inom sina respektive områden visat på innovation och drivkraft. Pristagarna är goda förebilder för såväl andra personer med utländsk bakgrund som för svenskt näringsliv. H.M.K. Carl XVI Gustafs pris till Årets nybyggare 2017

Priset som delas ut i två olika kategorier, stöds av SEB och ALMI. Årets Nybyggarpris, delas ut till en person med utländsk bakgrund som bor i Sverige och som under kort tid och med små resurser har startat ett företag. Priset Årets Pionjär, går till en person med utländsk bakgrund som bott i Sverige under en längre tid och som genom hårt arbete har lyckats skapa ett tillväxtföretag som står för nytänkande i sin bransch.

Priset ska förutom att lyfta fram företagsamma individer med invandrarbakgrund även försöka bryta den stereotypa bild många har av invandrare och deras företag. Med priset vill Stiftelsen IFS stimulera andra att se företagande som ett reellt integrationsverktyg.

Vinnaren

Årets Nybyggare, Motivering
– Mohamad Godeh , Nablus Mejerier AB.

Ett hundraårigt familjerecept och en längtan efter hemlandets mat lade grunden till Nablus Mejerier AB. Hantverkstraditionen från Nablus, staden i Palestina som är berömd för sin lokala ostindustri och med mjölk från skånska bönder har han skapat produkter som förutom i Sverige även säljs i såväl Danmark som Tyskland.
Som den enda producenten i Nordeuropa och leverantörssamarbeten med Sveriges största livsmedelshandlare har företaget stora förutsättningar att bli mycket framgångsrikt.
Mohamed Godeh erhåller priset Årets Nybyggare för att han på ett modernt sätt lyckats förädla hantverkstraditioner från sitt gamla land med lokala svenska leverantörer och skapat en verksamhet som förutom att engagera stora delar av familjen även skapat arbetstillfällen för sina f.d. landsmän.

Årets Pionjär, Motivering
– Hamdija Jusufagic , System Verification AB

Han hör till den skara av andra generationens invandrare som efter akademisk examen i unga år valt att starta företag. Ett företag som förutom stark tillväxt och god ekonomisk utveckling är starkt värdedrivet. Hans innovativa förhållningssätt, förmåga att se möjligheter och vilja till att bidra till samhället är nycklarna till att Hamdija Jusufagic lyckats göra företaget System Verification AB, till ett ledande mjukvarutest företag i Sverige och Norden.
Himdija Jusufagic erhåller priset Årets Pionjär för sitt ledarskap och sina värderingar . Med medarbetare från 25 länder är han en god förebild som lever upp till företagets devis ”Vi skapar nya möjligheter”.

Citat
– Ordförande i nomineringskommittén och före detta landshövding Björn Eriksson:
Genom Kung Carl XVI Gustafs pris till Årets Nybyggare uppmärksammar vi personer med utländsk bakgrund som startat företag i Sverige. Vinnarna är personer som fått kämpa i motvind men som genom hårt arbete har lyckats som entreprenörer. De har själva förändrat sin livssituation och är goda förebilder för alla invandrare som väljer att starta egna företag, säger Björn Eriksson.

– Grundare och ordförande Stiftelsen IFS Rafael Bermejo:
I en tid då nytta av mångfald ifrågasätts är det oerhört betydelsefullt med H.M. Kung Carl XVI Gustafs pris till Årets Nybyggare. Det tjänar som en motvikt och visar att med mångfald så kommer också entreprenörskap och initiativförmåga. Genom medverkan och beskydd av H.M. Konungen samt stora delar av svenskt näringsliv visar priset inte bara på den potential som invandring har utan även på att det är många i Sverige som bejakar ett mångfaldigt Sverige. Prisutdelningen ägde rum vid en högtidlig ceremoni i Kungliga Slottet i dag den 26 oktober 2017 kl. 10.30

För mer information:
Rafael Bermejo på 0706-399121