Årets Nybyggare i Sördermanlands län 2014

Priset Årets Nybyggare – Nystart i Sörmland län går till Arnas Samsanavicius med företaget Arnito AB. Priset överlämnades Monica Åsmyr, VD för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB under Sörmlandsdagen. Priset för Årets Nybyggare-Pionjär går till Alan Alsanati med företaget Mästar Bilvård i Eskilstuna AB.

Motveringen för Årets Nybyggare lyder:
”Arnas Samsanavicius kom till Sverige under sommaren 2010. Under november samma år startade han en enskild firma med verksamhet inom städ- och byggbranschen. Verksamheten utvecklades och växte ganska snabbt. Arnas la ner sin enskilda firma och startade istället under våren 2011 ett aktiebolag under namnet Arnito AB inom samma bransch.

Arnas är en flitig och ambitiös person och har hjärtat på rätt ställe. Han säger att alla jobb som han gjort har han gjort från hjärtat. Dessutom är han en hårt arbetande person med erfarenhet i bagaget från forna landet Litauen. Han insåg redan efter kort tid i Sverige affärsmöjligheten med sin affärsidé från hemlandet

Arnas är en entreprenör som trots begränsade resurser och motgångar vid starten vägrade att
ge upp. Han har med en stark vilja, hårt arbete och med en beundransvärd envishet byggt upp ett framgångsrikt och lönsamt företag och därmed också skapat nya arbetstillfällen.

Av ovannämnda skäl tilldelas Arnas Samsanavicius priset som Årets Nybyggare – Nystart i Sörmlands län 2014.”

Motveringen för Årets Pionjär lyder:
“Alan Alsanati kom till Sverige från Irak under 1998 och driver sedan november 2005 aktiebolaget  Mästar Bilvård i Eskilstuna AB.

Under en kort vistelse i Sverige hann Alan lära sig ett nytt yrke, arbeta och spara ett mindre kapital med mål att starta eget företag. Han har under åren utvecklat bolaget med nya verksamheter, det omfattar nu utöver bilvård, bilverkstad, service och försäljning av bildäck, begagnad bilhandel och
sysselsätter 5 anställda.

Alan har trots motgångar och svårigheter i sin resa som företagare vägrat att ge upp. Han har med en stark vilja, hårt arbete och med en beundransvärd envishet vågat starta en verksamhet i en hård konkurrensutsatt bransch.  Han har med små resuser byggt upp ett bolag som under åren succesivt utvecklats till att bli ett framgångsrikt företag. Han har dessutom skaffat sig ett gott renommé som bla har bidragit till att etablera goda kontakter med aktörer som anses nyttiga för verksamheten.

Förutom att Alan har skapat nya affärstillfällen och bidragit till tillväxten i Sverige har han också blivit en inspirerande förebild för oss alla.

Av ovan nämnda skäl tilldelas Alan Alsanati priset som Årets Nybyggare – Pionjär i Sörmlands län 2014.”