Årets Pionjär 2017

Årets Pionjär 
– Hamdija Jusufagic, System Verification AB

Motivering

Han hör till den skara av andra generationens invandrare som efter akademisk examen i unga år valt att starta företag. Ett företag som förutom stark tillväxt och god ekonomisk utveckling är starkt värdedrivet. Hans innovativa förhållningssätt, förmåga att se möjligheter och vilja till att bidra till samhället är nycklarna till att Hamdija Jusufagic lyckats göra företaget System Verification AB, till ett ledande mjukvarutest företag i Sverige och Norden.
Himdija Jusufagic erhåller priset Årets Pionjär för sitt ledarskap och sina värderingar . Med medarbetare från 25 länder är han en god förebild som lever upp till företagets devis ”Vi skapar nya möjligheter”.

Tips och råd av Hamdija Jusufagic

Viljan att göra skillnad är viktigt i Hamdijas ledarskap. Han gav i ett tidigt skede sina medarbetare utrymme och ansvar vilket har inneburit en såväl positiv som stark företagskultur. Detta, menar han, är oslagbart.

– Det finns inget hemligt recept, men jag tror att det är viktigt att tro på varje individ och aldrig sätta gränser för människors utveckling. Han poängterar att priset är en oerhörd bekräftelse till medarbetarna som varje dag gör ett lysande arbete och han hoppas att deras resa ska inspirera andra företagare att våga satsa och tro på sina idéer.

Om framtiden talar Hamdija positivt. Ambitionen är att fortsätta växa, i och utanför Sverige, och att utveckla branschen genom en fortsatt satsning på samarbete med akademi, myndigheter och näringsliv. En av System Verifications viktigaste satsningar framöver är att vidareutveckla det interna ekosystemet för att möjliggöra ett ännu större intraprenörskap och entreprenörskap.

– Att verka i det svenska företagarklimatet är på många sätt väldigt bra, menar Hamdija. Utmaningen kommer när man blivit ett medelstort bolag, för då riskerar man att hamna i ett vakuum. Då börjar företag på annat sätt att konkurrera med stora, internationella bolag som kan leverera allt, vilket innebär att många företagsledare bara väljer de stora drakarna. Hamdija tror att stora etablerade företag måste våga satsa på, och samarbeta med, unga, nya bolag.

Slutligen vill Hamdija skicka med ett tips till personer som befinner sig i liknande situationer han gjort:

– Oavsett bakgrund är möjligheterna för entreprenörskap i Sverige fantastiska, men den stora skillnaden ligger i det personliga nätverket, menar han. Det är något man måste bygga upp. Idag finns det väldigt många väletablerade organisationer i Sverige som man kan vända sig till för att få hjälp med detta, till exempel Stiftelsen IFS, Almi, Kungliga Ingenjörsvetenskapliga Akademin (IVA), Svenska Handelskammaren med flera. Genom dessa nätverk kan man hitta personer som hjälper till att utveckla företag och dessutom kan bidra med expertis inom styrelsearbete, avslutar Hamdija Jusufagic

Källa: Dagens Nybyggare, nr 15