Årets Unga Pionjär 2019

Årets Unga Pionjär – Noel Abdayem, The Humble Co. AB

”Noel Abdayem har med visionärt och uthålligt entreprenörsarbete skapat ett internationellt snabbväxande och lönsamt företag inom munhälsa, en bransch präglad av hård konkurrens från de stora konsumentbolagen. The Humble Co bidrar med både sina produkter och sitt samhällsengagemang till hälsosammare och hållbara samhällen runt om i världen”