Året Pionjär 2019

Årets Pionjär – Susanne Najafi, BackingMinds Invest AB

”Susanne Najafi för både en inspirerande personlig resa och en dokumenterad framgångsrik entreprenörskarriär som lett fram till skapandet av BackingMinds, ett riskkapitalbolag med en tydlig egen nisch och internationella ambitioner, där hållbarhet är en integrerad del och där flera unga lovande redan företag finns i portföljen”

Årets Pionjär 2018

Årets Pionjär
– Hector Martinez, Cellink AB

 

 

 

Motivering

Hector Martinez började med att sälja hemlagat godis och fixa till bilar vilket lade grunden till finansiering av studier i Sverige. Tillsammans med en kurskamrat har Hector utvecklat ett världsunikt företag vars innovation gör det möjligt för mänskliga celler att växa. Vävnader som lever, brosk och hud kan printas ut. Cellink har med raketfart lyckats nå börsen och har sedan dess femdubblat värdet till 1 miljard kronor. Bolaget växer med 200% varje kvartal och har attraherat drygt 200 Mkr i finansiering.

Hector erhåller utmärkelsen Årets Pionjär för att han trots bristande kunskaper i svenska men genom hårt arbete har lyckats med det många entreprenörer drömmer om. Hectors ödmjuka inställning till livet har lagt grund för enastående bedrifter.

H.M. Konung Carl XVI Gustaf delade den 16 oktober 2018 ut utmärkelse Årets Pionjär på Kungliga slottet.

 

Hector Martinez, Cellink AB

Hector Martinez, teknikchef och medgrundare av Cellink. Företaget utvecklar bioprintteknik som gör det möjligt för forskare att skriva ut mänskliga organ och vävnader för utveckling av läkemedel och kosmetiska produkter, och i framtiden för kliniska tillämpningar. Cellinks innovativa biomaterial gör det möjligt för mänskliga celler att växa och trivas som de skulle i den naturliga människokroppsmiljön. På 12 månader har produkter sålts till mer än 40 länder och hundratals, prestigefyllda laboratorium runt om i världen som Harvard, MIT, Princeton och FDA. Kulturen på Cellink präglas av uthålliga, hårt arbetande medarbetare som strävar efter att göra en skillnad i världen med mottot ”magi händer i att göra”. Martinez vill att denna kultur och budskap ska nå fler, att motivera speciellt grupper som kanske inte stimuleras av en högre utbildning. Grupper som har en stor potential att bidra till vårt samhälle på ett ovärderligt sätt.
Ort: Göteborg
Grundades: 2016
Omsättning: 13,1 mkr
Antal anställda: 16
www.cellink.com

 

 

 

 

 

 

Årets Pionjär 2017

Årets Pionjär 
– Hamdija Jusufagic, System Verification AB

Motivering

Han hör till den skara av andra generationens invandrare som efter akademisk examen i unga år valt att starta företag. Ett företag som förutom stark tillväxt och god ekonomisk utveckling är starkt värdedrivet. Hans innovativa förhållningssätt, förmåga att se möjligheter och vilja till att bidra till samhället är nycklarna till att Hamdija Jusufagic lyckats göra företaget System Verification AB, till ett ledande mjukvarutest företag i Sverige och Norden.
Himdija Jusufagic erhåller priset Årets Pionjär för sitt ledarskap och sina värderingar . Med medarbetare från 25 länder är han en god förebild som lever upp till företagets devis ”Vi skapar nya möjligheter”.

Tips och råd av Hamdija Jusufagic

Viljan att göra skillnad är viktigt i Hamdijas ledarskap. Han gav i ett tidigt skede sina medarbetare utrymme och ansvar vilket har inneburit en såväl positiv som stark företagskultur. Detta, menar han, är oslagbart.

– Det finns inget hemligt recept, men jag tror att det är viktigt att tro på varje individ och aldrig sätta gränser för människors utveckling. Han poängterar att priset är en oerhörd bekräftelse till medarbetarna som varje dag gör ett lysande arbete och han hoppas att deras resa ska inspirera andra företagare att våga satsa och tro på sina idéer.

Om framtiden talar Hamdija positivt. Ambitionen är att fortsätta växa, i och utanför Sverige, och att utveckla branschen genom en fortsatt satsning på samarbete med akademi, myndigheter och näringsliv. En av System Verifications viktigaste satsningar framöver är att vidareutveckla det interna ekosystemet för att möjliggöra ett ännu större intraprenörskap och entreprenörskap.

– Att verka i det svenska företagarklimatet är på många sätt väldigt bra, menar Hamdija. Utmaningen kommer när man blivit ett medelstort bolag, för då riskerar man att hamna i ett vakuum. Då börjar företag på annat sätt att konkurrera med stora, internationella bolag som kan leverera allt, vilket innebär att många företagsledare bara väljer de stora drakarna. Hamdija tror att stora etablerade företag måste våga satsa på, och samarbeta med, unga, nya bolag.

Slutligen vill Hamdija skicka med ett tips till personer som befinner sig i liknande situationer han gjort:

– Oavsett bakgrund är möjligheterna för entreprenörskap i Sverige fantastiska, men den stora skillnaden ligger i det personliga nätverket, menar han. Det är något man måste bygga upp. Idag finns det väldigt många väletablerade organisationer i Sverige som man kan vända sig till för att få hjälp med detta, till exempel Stiftelsen IFS, Almi, Kungliga Ingenjörsvetenskapliga Akademin (IVA), Svenska Handelskammaren med flera. Genom dessa nätverk kan man hitta personer som hjälper till att utveckla företag och dessutom kan bidra med expertis inom styrelsearbete, avslutar Hamdija Jusufagic

Källa: Dagens Nybyggare, nr 15

Årets Pionjär 2016

H.M. Konung Carl XVI Gustaf delade under tisdagen ut Stiftelsen IFS utmärkelse Årets Pionjär 2016.

Mohammed Homman, Årets Nybyggare, Pionjär
Mohammed Homman startade sitt Nackabaserade dataprogrammeringsföretag Vironova år 2005. Företaget utvecklar programvara för identifiering, kvantifiering och bestämning av virus. Mohammed Homman fick idén under sina doktorandstudier på Karolinska Institutet. Företaget har idag 28 anställda.

Juryns motivering
Han identifierar ett problem och hade insikten att engagera experter från andra discipliner för att förverkliga sin vision. Att bryta förväntningar och ge sig ut på djupt vatten var inte helt självklart. Men med envishet och en unik förmåga till problemlösning lyckades han övertyga sin nära omgivning att investera i att snabbt och enkelt upptäcka virus. Han har lyckats samla några av Sveriges främsta forskare och programmerare, som möjliggjort flera internationella patent.
Mohammed Homman representerar den nya generationen av nybyggare, som fått möjligheten till högre studier i Sverige och dessutom drivs av entreprenörskapets utmaningar. Att han dessutom är en av få med utländsk bakgrund som också lyckats göra sitt företag publikt gör honom till en värdig mottagare av HMK Carl XVI Gustafs pris.

Årets Pionjär 2015

Stockholm 2015-10-13
HMK Carl XVI Gustaf delade idag ut Stiftelsen IFS utmärkelse till Årets Pionjär 2015.

HMK Carl XVI Gustaf delade idag ut Stiftelsen IFS utmärkelse till Årets Pionjär 2015.
Priset Årets Pionjär, går till en person med utländsk bakgrund som bott i Sverige under en längre tid och som genom hårt arbete har lyckats skapa ett tillväxtföretag, som står för nytänkande i sin bransch.

Priset ska förutom att lyfta fram företagsamma individer med invandrarbakgrund även försöka bryta den stereotypa bild, som många har om invandrare och deras företag. Med priset vill Stiftelsen IFS stimulera andra att se företagande som reellt integrationsverktyg.

Årets Pionjär
1987 anlände två bröder, 7 och 8 år, och deras mor till Sverige efter att ha flytt från krigets Iran. 9 år senare började bröderna på varsin civilingenjörsutbildning. Den entreprenöriella banan startade med ett examensjobb, sedan anställning och till sist, 2006 belånade föräldrarna sitt hus, och bröderna tog över företaget. Genom att imitera naturens egna reningsprocess skapar de ”åska” i kontrollerade förhållanden för att rena luft och vatten. De jobbar på EU nivå och har även hjälpt till att få fram en branschrekommendation som förespråkar deras teknik.
2014 omsatte Ozonetech System 10 MSEK med 10 anställda. Bröderna Behrang och Behrooz Gilanpour mottar priset Årets Pionjär för att de ligger i framkant med sina innovationer och för att de som ett svenskt miljöföretag bereder väg för svensk miljö knowhow.

Ordförande i nomineringskommittén och före detta landshövding Björn Eriksson
Genom Kung Carl XVI Gustafs pris till Årets Nybyggare uppmärksammar vi personer med utländsk bakgrund som startat företag i Sverige. Vinnarna är personer som fått kämpa i motvind men som genom hårt arbete har lyckats som entreprenörer. De har själva förändrat sin livssituation och är goda förebilder för alla invandrare som väljer att starta egna företag, säger Björn Eriksson.

Grundare och ordförande, Stiftelsen IFS Rafael Bermejo
Genom medverkan och beskyddet av HMK och genom medverkan av stora delar av svenskt näringsliv visar priset inte bara på den potential som invandring har utan även att det är många i Sverige som bejakar ett mångfaldigt Sverige.

Prisutdelningen ägde rum vid en högtidlig ceremoni i Kungliga Slottet idag.

För mer information:
Rafael Bermejo, 0706-39 91 21 alt. VD Maroun Aoun, Stiftelsen IFS, 0704-96 98 26

Bilder från prisutdelningen
Ozone Tech
Nationella nomineringskommittén

Årets Pionjär 2014

Stockholm  2014-10-07
H.M. Konung Carl XVI Gustaf delade idag ut Stiftelsen IFS utmärkelse Årets Nybyggare 2014.