Från Kashmir till Maskinservice i Katrineholm

John Sheiakh kommer från Kashmir, har varit i Sverige sedan 1975, är gift och har 3 barn. Nyligen blev han Årets Nybyggare-Pionjär i Sörmland.
Universitetsutbildning i hemlandet, jobb på ett lastfartyg vidare till självlärd kock på en restaurang i Sverige, jobb på pappersbruk, studier till svensk maskiningenjör och jobb i chefsposition på Saab Military Aircraft i Linköping. Sedan förverkligade han sin vision…

 

John Sheiakh, Katrineholm, fick nyligen ta emot utmärkelsen ”Årets Nybyggare i Sörmlands län i kategori Pionjär” ur landshövding Bo Könbergs hand. Priset är ägnat personer med utländsk bakgrund som utvecklat ett tillväxtföretag i Sörmlands län. John Sheiakh erhåller ett diplom.

John Sheiakh kommer från Kaschmir, har varit i Sverige sedan 1975, är gift och har 3 barn.

Ända sedan första dagen i Sverige visste John vart han vill komma men vägen dit har varit ganska lång. Från en universitetsutbildning i hemlandet via ett jobb på ett lastfartyg ute på haven hamnade John som självlärd kock på en restaurang i Sverige. ”Vägen” ledde vidare till jobb på ett pappersbruk, studier till svensk maskiningenjör och jobb i chefsposition på Saab Military Aircraft i Linköping. Jobb som kvalitets- och miljöchef och senare även som produktionschef mm kan även läggas till Johns meritlista. Allt detta gav John de grundläggande och specialiserade kunskaperna för att komma till den vision som han hade lagt för ett antal år sedan.

Företaget där John arbetade senast (innan företagsköpet) skulle flytta utomlands och trots att han hade möjligt att fortsätta i samma koncern bestämde han sig för att ta tag i visionen som han hade hållit vid liv under alla dessa år.

Det resulterade i att han 1:a november 2006 tillsammans med en tidigare arbetskollega köpte Sörmlands Maskinservice. Det var en ren inkråmsaffär och Sörmlands Maskinservice lades som bifirma under Östra Maskin AB. Finansieringen löste han genom att satsa alla egna besparingar, privatlån samt genom lån från Almi och bank. Dessutom gav de gamla ägarna av Sörmlands Maskinservice John och hans partner ett lån genom att ha kvar en stor revers i företaget. Detta är slutbetalt sedan länge.

Efter företagsförvärvet drogs fjärrvärme in i lokalerna och den tidigare oljepannan kastades ut. Samtidigt började ombyggnationer i lokalerna. Ett nytt kundcentra; nya kontorsrum samt en ny personalmatsal stod först på listan. Detta var färdigt redan efter 2 månader, i januari 2007.

I slutet av år 2007 beslutade John och hans affärspartner att gå skilda vägar och John köpte ut honom.

Under åren har John utvecklat verksamheten gällande bolagets utbud och lokalen. Han har också knutit kontakter med nya samarbetspartner samt att företaget blev även återförsäljare av hydraulslangar. Dessa utvecklingar och satsningar har gjort att bolaget visade bra resultat under åren trots lågkonjunkturen under 2008 och 2009. Dessutom valde John att fortsätta investera i reparationer/ombyggnationer. Det byggdes till exempel ett separat svetsutrymme i verkstaden, omklädningsrummet renoverades, byggdes ett kallförråd på 400 kvm och det satsades även på ytterligare ombyggnad av kontorsrum samt ännu en matsal i anslutning till kontors- och butiksdelen.

Verksamhetsbeskrivning:

Sörmlands Maskinservice, som är bifirma till Östra Maskin AB, finns i Katrineholm och är serviceverkstad för bland annat John Deeres skogsmaskiner, Huddigs grävlastare och Hitachis entreprenadmaskiner. Verksamheten bedrivs både i den egna verkstaden samt, med fullutrustade servicebilar ute i skogen hos kunderna. Företaget har reservdelslager med en liten butik och kan även erbjuda tillverkning av hydraulslang.

John anses vara driven, initiativrik, kreativ, utåtriktad och målmedveten tävlingsmänniska och har starka ledarskapsegenskaper. Resan från att John köpte företaget i november 2006 och fram till idag har, enligt honom, varit ganska rolig och händelserik. John har även mött motgångar under denna resa men han anser att motgångarna gör honom ännu starkare som person.

Juryns Motivering:

John Sheiakh driver sedan november 2006 bolaget ”Östra Maskin AB”.

Sedan ankomsten till Sverige visste John vart han vill komma men vägen dit har varit ganska lång. Han har under åren skaffat sig bra utbildning och arbetslivserfarenhet som gav honom grundläggande och specialiserade kunskaper för att komma till den vision som han hade lagt för ett antal år sedan. Hans resa som företagare har präglats av motgångar och framgångar. Allt detta i kombination med Johns starka vilja och ledarskapsegenskaper har bidragit till att Johns målmedveten utvecklat företaget till ett framgångsrikt företag.

I bolaget ”Östra Maskin AB” har idag verksamheten kontinuerligt utvecklats och kompletterats med nya produkter och tjänster. Förutom att John har bidragit till att skapa nya affärstillfällen, och därmed till tillväxten i Sverige, har han också blivit en inspirerande förebild för oss alla

Av ovannämnda skäl tilldelas John Sheiakh priset som ”Årets Nybyggare – Pionjär i Sörmlands län 2011”

sormlandpionjar2011-444