Lönsamma ljudböcker trots motgångar

Shadi Bitar, Earbooks AB, blir Stockholms kandidat till HMK Carl den XVI Gustafs pris till Årets Nybyggare, kategori Nystart.
Shadi Bitar kom till Sverige 1989 från Syrien.Trots motgångar har han lyckats få lönsamhet i sitt ljudboksföretag.

Shadi Bitar, Earbooks AB, blir Stockholms kandidat till HMK Carl den XVI Gustafs pris till Årets Nybyggare, kategori Nystart.

Shadi Bitar kom till Sverige 1989 från Syrien. Under studietiden på KTH där Shadi Bitar utbildade sig till elektrocivilingenjör fick han en unik idé som skulle underlätta för studenterna möjligheterna att lära sig. Shadi ville effektivisera sin studietid för att få tid med övriga aktiviteter. Marknaden för ljudböcker som kurslitteratur var obefintlig.

Trots motgångar i initialt skede (som led till känslor som ”kniven på strupen”) lyckades han plocka in externt kapital under 2006. Han justerade affärsidén och gjorde företaget lönsamt.

Idag har man även bildat ett dotterbolag till Earbooks AB som arbetar med försäljning av andra ljudböcker. Juryn insåg att Shadi Bitar är ett lysande exempel på hur man förvekliga en idé till ett framgångsrikt företag. Han är värdig utmärkelsen ”Stockholms kandidat till HMK Carl den XVI Gustafs pris till Årets Nybyggare, kategori Nystart.

Artim Özboyaci, Kemisk Tvättindustri AB, är nu Stockholms kandidat till HMK Carl den XVI Gustafs pris till Årets Nybyggare, kategori Pionjär.

Arim Özboyaci kom till Sverige 1980 och startade en kemisk tvättindustri i Hökarängen. Företaget har fått många miljödiplom genom åren som tyder på miljömedvetenhet, god affärssed och visionarbetet.

Arim har lyckats etablera ett lönsamt familjföretag som idag sysselsätter 25 anställda. Arim Özboyaci är en förebild för många blivande entreprenörer. Hans fokus på kärnverksamhet och långsiktighet kombinerad med en uppgradering av företagets produkter gör honom till en självklar vinnare till utmärkelsen ”Stockholms kandidat till HMK Carl den XVI Gustafs pris till Årets Nybyggare, kategori Pionjär”

nybyggsthlm235-d nybyggsthlm235-c nybyggsthlm235-b nybyggsthlm235