Om priset

 

H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare

Stiftelsen IFS arrangerar årligen H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare. Syftet är att hylla och synliggöra företagare med utländsk bakgrund och att öka intresset för entreprenörskap. Priset ska visa på goda förebilder och inspirera morgondagens entreprenörer med utländsk bakgrund.

Priset instiftades 1999 för att premiera vår tids Nybyggare. H.M. Konung Carl XVI Gustaf är beskyddare av priset som efter regionala nomineringar delas ut nationellt i oktober/november varje år. Den nationella finalen arrangeras på Stockholms Slott med H.M. Konung Carl XVI Gustaf som prisutdelare.

Under åren har Stiftelsen IFS haft förmånen att stödja många framgångsrika företagare med utländsk bakgrund.  Stiftelsen skapar och medverkar i nätverk för att förbättra förutsättningar för företagande. Det leder till kunskaper och djupa insikter om utmaningar och möjligheter för företagare med utländsk bakgrund som grupp, oavsett bransch och bakgrund. Priset ska inspirera och visa hur entreprenörer med utländsk bakgrund framgångsrikt har lyckats med sitt företagande i Sverige.

Kategorier

Årets Nybyggare 

Priset delas ut till en företagare med utländska bakgrund som efter en kort tid i Sverige har startat ett företag med begränsade resurser.  Företaget ska ha varit aktivt i minst 2 år. Företagaren bedöms utifrån sex kriterier.

Årets Pionjär

Utmärkelsen delas ut till en företagare med utländsk bakgrund som  har grundat, utvecklat och drivit ett företag under minst 5 år.  Företaget ska kunna visa på en extrordinär tillväxt, ha god ekonomi samt ha en påvisbar framtida tillväxtpotential. Företagaren bedöms utifrån sex kriterier där bl.a ledaregenskaperna  är mycket viktigt för att bli en god förebild.

Årets Unga Pionjär

Utmärkelsen delas ut till en entreprenör som har startat ett företag med en framgångsrik affärsidé. Max 30 år gammal  och med minst en förälder med utländsk bakgrund. Entreprenören ska kunna påvisa att förutsättningarna har varit utmanande men genom envishetoch beslutsmhethar företagarentagit sig ur en social svag miljö.

Regionala finaler och Nationell final

Inför den Nationella finalen har Sverige delats in i fem regioner. Vid Regionfinalerna utser en oberoende regional nomineringskommitté, för varje kategori, regionens främsta företagare med utländsk bakgrund. Dessa vinnare går sedan vidare till den Nationella finalen på Stockholms Slott.

2019

18 september      Regionfinal Norr

23 september     Regionfinal Väst

25 september     Regionfinal Stockholm

26 september     Regionfinal Syd

4  november    Nationell final – Stockholms Slott

Kriterier

Entreprenörsanda, Ekonomisk utveckling, Strategisk inriktning, Inverkan på omvärlden, Personligt inflytande, Innovation.

Nomineringsperiod 2019

1 mars –  20 juni

Process

 Mars

Nomineringsperioden för Årets Nybyggare 2019 öppnar

Företagare med utländsk bakgrund kan nominera sig själv eller så kan någon annan nominera en företagare med utländsk bakgrund.

20 Juni

Nomineringsperioden för Årets Nybyggare 2019 stänger.

Regionala Nomineringskommittéer startar urvalsprocessen och företagarna granskas med utgångspunkt från 6 kriterier (se ovan). Sverige har delats upp i fem regioner där varje region har sin egen Nomineringskommitté bestående av företarädare från det lokala näringslivet. De utser regionala vinnare som sedan tävlar i den nationella finalen.

September

Regionala vinnare  av utmärkelserna Årets Nybyggare, Årets Pionjär och Årets Unga Pionjär utses under regionfinaler runt om i landet.

Oktober

De regionala vinnarna granskas av den Nationella nomineringskommittén som utser de nationella vinnarna. I den nationella nomineringskommittén sitter nyckelpersoner inom svenskt näringsliv och företagare som tidigare har vunnit utmärkelser.

Den Nationella finalen arrangeras på Stockholms Slott där H.M. Konung Carl XVI Gustaf delar ut priset Årets Nybyggare 2019 samt utmärkelserna Årets Pionjär och Årets Unga Pionjär.