Reza Firouzfar Årets Nybyggare i Luleå

Reza Firouzfar, Luleå, har fått priset som Årets nybyggare i Norrbotten.
Priset delades ut i förra veckan i anslutning till en konferens som Entreprenörscentrum arrangerar.
Hans affärsidé handlar i sanning om invandring, integration och entreprenörskap.

 

Det är första gången som priset delas ut till någon i Norrbotten, men priset Årets nybyggare har delats ut sedan 1999. Syftet är att premiera människor med utländsk bakgrund som valt att starta eget företag.

Reza Firouzfar startade eget företag 2007, IT Key Solutions, som har som affärsidé att underlätta integrationen av personer med utländsk bakgrund i det svenska samhället.

Han har uppfunnit webbtjänsten Språkhjälpen som både översätter och förbättrar användarens kunskaper i svenska språket.

Vi lägger ner massor av tid och resurser för att vår information på webbplatsen ska bli så effektiv som möjligt. Tyvärr är sanningen den att hela 25% av Sveriges befolkning inte har full koll på vad många vanliga ord betyder. Rezas affärsidé är att hjälpa oss att nå ut till fler individer genom att utrusta våra webbplatser med ordböcker på 17 språk.

Det nationella priset delas ut av kung Carl XVI Gustaf, till någon av de regionala pristagarna. Den utdelningen sker i oktober.

aaa