Till Årets Pionjär i Skåne 2008 utses Rafed Mustafa

Till årets Pionjär har utsetts Rafed Mustafa som driver Tigris Bilservice i

Malmö. För sex år sedan kom Rafed till Sverige och verkstaden är nu inne på sitt
tredje år. Kombinationen av målmedveten satsning, uthållighet och hårt arbete är
avgörande för att kunna vända alla svårigheter som möter en nybyggare till en
framgång menar han. Det är svårt att uttrycka i ord vad priset betyder för mig
som kommit hit som flyktinginvandrare och som kämpat så länge att förverkliga
min dröm, säger Rafed Mustafa.

När fick du veta att du vunnit priset, och hur kändes det?

-I fredags förra veckan då IFS ringde. Jag blev först chockad eftersom jag inte
visste om att jag nominerats. Nu är jag både jätteglad och stolt!

Hur har du firat?

-Nej, inte ännu. Det är inte heller så många som vet bland mina vänner. 

 

Varför tror du att just du och ditt företag vann?

-Kanske därför att jag har jobbat så hårt och så länge. Jag har börjat från
ingenstans och gått hela vägen till egen verkstad som går bättre och bättre. Jag
har kämpat 12 timmar om dagen sex dagar i veckan för det här. Det är min lön för
en lång möda!

Prisutdelare
Cecilia Lind, ordförande i Herbert Felix Institutet och kommunalråd i Eslöv:

Varför är det viktigt med ett sådant pris? 

-Det är jätteviktigt att visa upp att invandrare också är entreprenörer som
lyckas att skapa jobb och på så sätt bidrar till hela vårt gemensamma
samhällsbygge. I den meningen behöver vi bli bättre på att synliggöra betydelsen
av nybyggarna och den mångfald som dem bidrar till att skapa. Det är också
särskilt hedrande för mig som ordförande i Herbert Felix-institutet att få vara
med i denna ceremoni eftersom det är en viktig del i vårt arbete, säger Cecilia
Lind.


Olof
Lavesson, riksdagsledamot och fadder till Årets Nybyggare::

1. Varför har du tackat ja till att vara fadder under ett år?

– Därför att jag tycker det är oerhört viktigt att stödja företagare och
entreprenörer som kommer till Sverige. 

Vad kan du lära dig av årets pristagare som du får nytta av i politiken?

– Att jag närmare kan följa företagaren i vardagen med allt vad det innebär. 

Jag tror att det här är jätteviktigt för att ytterligare öka kontaktytan mellan
oss i politiken och företagare, oavsett vilken bakgrund man har. Jag är också
intresserad av att på nära håll följa hur en idé omsätts i verkligheten och
utvecklas till något nyttigt för oss alla. Förhoppningsvis kan jag vara ett stöd
och kanske ge tips i frågor som handlar om hur politiken fungerar. Den är inte
så enkelt alla gånger, säger Olof Lavesson.